Świadectwo energetyczne w 2023 r. - kto musi je mieć?

28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego – właściciele mieszkań oraz domów, a także zarządcy nieruchomości, będą zobowiązani do przekazania świadectwa energetycznego najemcy lub nabywcy. Ci, którzy nie uczynią, będą musieli liczyć się z wysoką grzywną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane także certyfikatem energetycznym, to dokument zawierający ocenę energetyczną budynku.

W świadectwie energetycznym wpisuje się zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz do klimatyzacji i oświetlenia. Z takiego dokumentu dowiemy się więc, ile w rzeczywistości wynoszą wszystkie koszty zużycia energii w danym domu czy mieszkaniu.

28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego – właściciele domów, a także zarządcy nieruchomości, będą zobowiązani do przekazania świadectwa energetycznego najemcy lub nabywcy. Swiadectwo to wymagane jest także, jeśli staramy się o dofinansowanie w programie “Moje ciepło”

Zmiana przepisów spowodowała również powstanie obowiązku dołączenia świadectwa do zawiadomienia o końcu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Świadectwo jest także wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Każda inwestycja termomodernizacyjna polegająca np. na izolacji, zmianie ogrzewania czy wymianie okien, powoduje konieczność posiadania nowego świadectwa.

W przypadku braku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej podczas sprzedaży lub najmu nieruchomości, grozi grzywna w kwocie nawet do 5 000 zł.

Nowelizacja ustawy nie przewiduje konieczności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla już istniejących budynków, które wykorzystywane są na własny użytek. Ponadto obowiązek przedstawienia świadectwa przez inwestorów i nie dotyczy domów, których powierzchnia nie przekracza 70 m2.

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.