PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Audyt korzyści

Audyt korzyści to nowy program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich użytkowników oprogramowania Builddesk. Audyt korzyści powstał aby uhonorować najaktywniejszych z pośród audytorów, którzy w codziennej pracy najczęściej korzystają z produktów ROCKWOOL.  Przystąpienie do programu możliwe jest tylko dla użytkowników posiadających konto w serwisie builddesk.pl, każdy posiadacz konta w serwisie z dniem założenie konta zostaje automatycznie wpisany jako biorący udział. Użytkownicy programu , których konta zostały przeniesione również z dniem startu odświeżonego oprogramowania zostaną zapisani do programu lojalnościowego.

Zapoznaj się z regulaminem

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Jak to działa?

W naszym nowym programie przyznajemy punkty za przeprowadzone audyty i projektowane charakterystyki energetyczne, w których wyspecyfikowane zostały produkty ROCKWOOL. Ilość przyznawanych punktów zależna jest od typu budynku czy materiałów jakie zostały wyspecyfikowane w dokumencie audytu.
Dla domów jednorodzinnych – zastosowanie materiału z listy w przegrodzie przypisuje punkty. Nie ma znaczenia wielkość przegrody i ilość wyspecyfikowanego materiału – liczy się sam fakt użycia produktów ROCKWOOL. Jeżeli materiał jest zastosowany w kilku przegrodach – liczony jest jeden raz. 

Dla budynków innych niż domy jednorodzinne – wartość punktu jest mnożona przez powierzchnię wyspecyfikowanego materiału ROCKWOOL. Jeżeli mamy kilka przegród z tym samym materiałem, wartość jest sumowana.
Wykaz liczby punktów, przyznawanych za poszczególne produkty ROCKWOOL, dostępny jest w regulaminie.

Nie ważne czym się zajmujesz – audytami w programie czyste powietrze, audytami budynków wielorodzinnych czy użyteczności publicznej lub projektowanymi charakterystykami energetycznymi – rekomendując produkty ROCKWOOL zyskujesz punkty!

Zapoznaj się z regulaminem

Nagrody

Lista nagród w programie lojalnościowym dostępna jest po zalogowaniu się do serwisu. Na liście znajdują się nagrody rzeczowe oraz czasowe pakiety dostępu do naszego oprogramowania.

Zapoznaj się z regulaminem

Co nowego w oprogramowaniu BuildDesk?

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • adipiscing elit. Aliquam quis vestibulum mauris.
 • Mauris eget consequat eros, ut tristique leo.
 • Praesent sit amet erat placerat, rhoncus velit
 • accumsan, vulputate lacus. Proin rutrum
 • neque at dolor eleifend tempus. Aenean
 • interdum arcu eget lectus
 • dignissim, in consectetur nunc commodo. Praesent
 • fringilla urna neque, sit amet posuere nibh
 • pharetra eget. Cras lacinia enim ut diam malesuada accumsan.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • adipiscing elit. Aliquam quis vestibulum mauris.
 • Mauris eget consequat eros, ut tristique leo.
 • Praesent sit amet erat placerat, rhoncus velit
 • accumsan, vulputate lacus. Proin rutrum
 • neque at dolor eleifend tempus. Aenean
 • interdum arcu eget lectus
 • dignissim, in consectetur nunc commodo. Praesent
 • fringilla urna neque, sit amet posuere nibh
 • pharetra eget. Cras lacinia enim ut diam malesuada accumsan.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.

 

Przygotowana w BDEC PRO projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotowany w ten sposób raport jest gotowym elementem projektu budowlanego.

AUDYT

BuildDesk Energy Audit

Program do przygotowywania audytów energetycznych oraz remontowych na potrzeby dofinansowania w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, środków unijnych, etc.

BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na przygotowanie takiego opracowania.

Bazy danych oraz katalogi przegród i materiałów

BDEC PRO zawiera rozbudowane bazy przegród budowlanych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł do systemów wielkopłytowych. Bazy materiałów budowlanych obejmują normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12524, PN-EN 1745, PN-91/B-02020 i PN-EN ISO 10456 oraz materiały dodatkowe nie występujące w normach.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania własnych przegród gotowych i materiałów budowlanych. Materiały użytkownika są zapamiętywane w jego profilu i mogą zostać wykorzystane w kolejnych projektach. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych

Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych mostków cieplnych zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Katalog został opracowany jako komfortowa w obsłudze wizualizacja ułatwiająca wybór właściwego mostka Użytkownik podaje jedynie odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.

Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN – EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania skomplikowanej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946.

BuildDesk Energy Certificate Professional posiada wbudowany kalkulator umożliwiający obliczanie współczynnika U dla dowolnych przegród niejednorodnych. Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Częstym przypadkiem jest obecność więcej niż jednego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. W BuildDesk Energy Certificate PRO można swobodnie definiować i ustalać udziały systemów instalacyjnych zróżnicowanych pod względem źródła, regulacji, sposobu oddawania ciepła czy obsługiwania jednej, kilku czy wszystkich stref zdefiniowanych w budynku. Użytkownik może też swobodnie definiować nośniki energii zasilającej poszczególne systemy.

Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom i audytorom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla najpopularniejszych gotowych projektów domów. Projekty pochodzą z najbardziej znanych polskich pracowni architektonicznych.

Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii – koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po pobraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadza tylko zmiany i modyfikacje powstałe w czasie lokalizacji i budowy w stosunku do oryginalnego projektu

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.