FAQ

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące oprogramowania BuildDesk. Jeśli mają Państwo techniczne pytania zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, a postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Jednocześnie zachęcamy do zadawania pytań również na forum.

Komunikat “wystąpił błąd w trakcie wczytywania zdjęcia” może mieć dwa powody:

 • wczytywane zdjęcie jest większe aniżeli dopuszczalny rozmiar. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB,
 • wczytywany zdjęcie ma za dużą rozdzielczość. Zalecana rozdzielczość zdjęcia to 1024 x 768, przy 72 dpi.

W przypadku, gdy powyższe informacje nie pomogły rozwiązać problemu, prosimy o kontakt czy to przez formularz kontaktowy czy na adres info@builddesk.pl.

W sytuacji gdy błędy dotyczą kwestii opisowych oraz kwestii nie mających wpływu na obliczenia, istnieje możliwość poprawy tego w wygenerowanym świadectwie. Część pól w pliku pdf jest edytowalna.

W przypadku gdy błędy dotyczą kwestii obliczeniowych (np. nie wprowadzono odpowiedniej liczby osób) niestety świadectwo wygenerowane musi być ponownie. W celu uniknięcia takich sytuacji został przygotowany specjalny wydruk, tzw. podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej. Opracowanie to jest bezpłatne i umożliwia podglądnięcie wszystkich opisów i informacji na świadectwie, z wyjątkiem informacji z tabel na drugiej stronie świadectwa, dotyczących podział zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną.

W przypadku, gdy w danym wygenerowanym opracowaniu nie wczytane zostało zdjęcie lub zostało niewłaściwie wykadrowane, należy wygenerować raz jeszcze opracowanie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w przypadku przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej nie ma obowiązku wykazywania spełnienia warunków zapisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonanie świadectwa ma na celu tylko przedstawienie aktualnego stanu energetycznego budynku.

W sytuacji sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej spełnienie Warunków technicznych może odbyć się w dwojaki sposób – albo na podstawie maksymalnych dopuszczalnych wartości U dla przegród oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, albo na podstawie wartości referencyjnej wskaźnika EP i warunków cieplno-wilgotnościowych. Wykazanie zgodności z Warunkami technicznymi należy do projektanta/architekta.

Niestety żaden z programów BuildDesk nie jest sprzedawany. Program BDEA jest dostępny bezpłatnie.

W celu dokonania pełnej rejestracji po wpisaniu adresu mailowego i hasła na stronie rejestracji, należy przejść do swojej poczty elektronicznej i kliknąć w link aktywujący konto w mailu potwierdzającym rejestrację. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację konta, proszę sprawdzić w spamie. W sytuacji, gdy i tam nie występuje mail, prosimy o kontakt i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto – formularz kontaktowy.
Jeśli po przejściu wyżej wymienionych kroków, zalogowanie w systemie wciąż jest niemożliwe, prosimy o kontakt i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto – formularz kontaktowy.

Wszystkie wygenerowane opracowania za pomocą programów BuildDesk znajdują się na koncie Użytkownika. Aby pobrać je ponownie należy zalogować się na swoim koncie, przejść do zakładki Moje projekty / Moje audyty, a następnie w wierszu danego projektu kliknąć Pokaż szczegóły. Na stronie danego projektu / audytu u dołu pojawi się tabela z wygenerowanymi wcześniej opracowaniami – wystarczy kliknąć w nazwę pliku i zapisać go na swoim dysku.

Aktualizacje programu dokonywane są automatycznie. W momencie jej opublikowania, gdy Użytkownik uruchamia dowolny program i jest informowany o dostępnej aktualizacji. postępując zgodnie z instrukcją program automatycznie aktualizuje się, a wszelkie indywidualne bazy materiałów i przegród zostają zachowane. Istnieje również zawsze możliwość odinstalowania programu i ponowna jego instalacja, jednakże wtedy nie ma pewności, co do zachowania baz Użytkownika.

Natomiast program BuildDesk Energy Audit umożliwia generację:

 • audytów energetycznych,
 • audytów remontowych.

Wszystkie programy BuildDesk opierają się na następującym schemacie działania:
Użytkownik korzysta z programu bezpłatnie, dokonuje analizy, oblicza, i uzyskuje wynik w programie bez ponoszenia kosztów. Ma również możliwość uzyskania niektórych wydruków bezpłatnie, m.in. wydruk wskaźnika EP, podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej czy karta audytu.

W momencie, gdy chce mieć pełne opracowanie w wersji PDF, musi najpierw dokonać rejestracji w systemie BuildDesk, a następnie dokonać zakupu kredytów lub konta Professional (opcja do czasu wprowadzenia poprawek wynikających z KPO wstrzymana, wszystkie opracowania są bezpłatne). Po dokonaniu płatności Użytkownik ma możliwość korzystania z opcji wydruków.

Rejestracji dokonuje się na stronie programów. Należy najpierw podać adres mailowy (późniejszy login wykorzystywany w trakcie pracy z programami) a następnie podać i powtórzyć hasło. Hasło musi posiadać minimum 6 znaków w tym jedna cyfra. Po akceptacji Warunków korzystania z programów, na podany adres mailowy wysyłany jest mail z linkiem aktywującym konto.

Po kliknięciu w link konto staje się aktywne, a Użytkownik może dokonywać zakupu kredytów i kont oraz generować opracowania. W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie rejestracji prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w wyżej przedstawionych pytaniach, a w przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt – formularz kontaktowy.

W tym celu wystarczy przejść do zakładki Moje audyty (BDEA) a następnie wybrać w wierszu interesującego nas projektu / audytu opcję Pokaż szczegóły. Pojawi się strona z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danego projektu / audytu oraz wygenerowanymi opracowaniami. Z owej strony należy wybrać opcję Eksport danych i/lub eksport zdjęcia. System automatycznie poprosi nas o zapisanie projektu / audytu na swoim komputerze.

W sytuacji, gdy chcemy wczytać na konto projekt/audyt należy po przejściu do zakładki Moje projekty/Moje audyty z lewego menu należy wybrać Importuj projekt / Importuj audyt. na kolejnej stronie należy wskazać plik z danymi (plik *.bdea) oraz opcjonalnie plik ze zdjęciem (plik ten znajduje się w tym samym katalogu co projekt / audyt i posiada tą samą nazwę). Po zaimportowaniu projektu należy sprawdzić czy zdjęcie zostało poprawnie wczytywane poprzez otwarcie projektu w programie online.

Nowe wersje BuildDesk Energy Audit są podmieniane bezpośrednio na stronie: https://builddesk.pl/bdea

Aby można było przekopiować dane projekty z BDEC do program ROCKWOOL należy założyć konto na ten sam adres email na stronie
https://bim.rockwool.com/users/app-user-register/xR0Ke3eL0b57uoz/pl

Tak, na stronie bdec.builddesk.pl można pobrać plik “dane_do_rejestru.xml”. Uzyskany certyfikat z programu BDEC PRO (plik *.XML) można zaimportować ręczenie do bazy Wykazy https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/import-swiadectw-z-xml

Obliczenia w programie BDEC PRO wykonuje się zgodnie z metodologią zawartą w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 376 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376

Ostatnia zmiana z 2023-04-13 Dz.U. poz. 697 podaje wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych wi w przypadku sieci elektroenergetyczna systemowa Energia elektryczna 2,50 – poprzednio 3,0

Działa on jedynie w wersji desktopowej pod systemem Windows. Program BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) można pobrać ze strony https://bdec.builddesk.pl/programy

Tak, można wczytać pliki z poprzedniej wersji BuildDesk Energy Audit do nowego programu.

Program BDEA jest do przygotowywania audytów energetycznych oraz remontowych na potrzeby dofinansowania w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, środków unijnych, etc

Program pozwala przygotować audyt stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, oraz wygenerować dokument podsumowujący audyt energetyczny, będący załącznikiem do wniosku.

Szukasz odpowiedzi w jaki sposób skutecznie wykorzystać aplikację BuildDesk Energy Audit? Zapoznaj się z instrukcją obsługi! https://builddesk.pl/wp-content/uploads/2023/05/Instrukcja-obslugi-aplikacji-BDEA.pdf

Punkty przyznawane są za za przeprowadzone audyty i projektowane charakterystyki energetyczne, w których wyspecyfikowane zostały produkty ROCKWOOL. Mechanizm przypisywania punktów:
– Dla domów jednorodzinnych – zastosowanie materiału z listy w przegrodzie przypisuje punkty. Nie ma znaczenia wielkość przegrody i ilość wyspecyfikowanego materiału.
– Dla budynków innych niż domy jednorodzinne – liczba przypisanych punktów zależna jest od powierzchni wyspecyfikowanego materiału. Premiowana jest ilość wyspecyfikowanych produktów ROCKWOOL. Szczegóły dotyczące naliczania punktów dostępne są w regulaminie.”

Punkty przypisywane są do konta raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszym tygodniu.

Punkty przeznaczyć można na przedłużenie dostępu do konta w BuildDesk (kredyty I abonament) lub na nagrody rzeczowe. Katalog nagród dostępny jest w serwisie builddesk.pl po rejestracji I zalogowaniu.

Komunikat “Niewłaściwa kubatura budynku” w programie BDEC PRO oznacza, że nie została ona wprowadzona w zakładce Strefa. Należy w takim wypadku przejść do zakładki strefa, wprowadzić strefę, dla której liczony będzie wskaźnik EP i uzupełnić dane dotyczące powierzchni, kubatury oraz dane dotyczące przegród zewnętrznych i wewnętrznych i ich powierzchnie. Tylko na podstawie danych z zakładki Strefa program automatycznie wylicza wskaźnik EP.

Komunikat “wystąpił błąd w trakcie wczytywania zdjęcia” może mieć dwa powody:

 • wczytywane zdjęcie jest większe aniżeli dopuszczalny rozmiar. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 2 MB,
 • wczytywany zdjęcie ma za dużą rozdzielczość. Zalecana rozdzielczość zdjęcia to 1024 x 768, przy 72 dpi.

W przypadku, gdy powyższe informacje nie pomogły rozwiązać problemu, prosimy o kontakt czy to przez formularz kontaktowy czy na adres info@builddesk.pl.

W sytuacji gdy błędy dotyczą kwestii opisowych oraz kwestii nie mających wpływu na obliczenia, istnieje możliwość poprawy tego w wygenerowanym świadectwie. Część pól w pliku pdf jest edytowalna.

W przypadku gdy błędy dotyczą kwestii obliczeniowych (np. nie wprowadzono odpowiedniej liczby osób) niestety świadectwo wygenerowane musi być ponownie. W celu uniknięcia takich sytuacji został przygotowany specjalny wydruk, tzw. podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej. Opracowanie to jest bezpłatne i umożliwia podglądnięcie wszystkich opisów i informacji na świadectwie, z wyjątkiem informacji z tabel na drugiej stronie świadectwa, dotyczących podział zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną.

W przypadku, gdy w danym wygenerowanym opracowaniu nie wczytane zostało zdjęcie lub zostało niewłaściwie wykadrowane, należy wygenerować raz jeszcze opracowanie.

Pierwszą czynnością jest sprawdzenie aktualnej wtyczki Adobe Flash Player. Można to zrobić poprzez stronę www.adobe.pl lub poprzez Panel sterowania / Dodaj usuń programy. W przypadku gdy zainstalowana wtyczka jest aktualną najnowszą wtyczką, zalecane jest odinstalowanie programu, uruchomienie komputera na nowo i ponowna instalacja. Jeśli i to nie pomoże prosimy o informacje a postaramy się pomóc – formularz kontaktowy.

W takiej sytuacji należy otworzyć projekt w programie poprzez stronę internetową (z pozycji Moje projekty/Moje audyty na swoim koncie), lub zwyczajnie kliknąć w nazwę programu w komunikacie, a system automatycznie uruchomi program w przeglądarce. Należy sprawdzić czy zdjęcie zostało wczytane poprawnie i czy wszystkie dane są uzupełnione i po zapisie projektu można generować opracowanie.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w przypadku przygotowywania świadectwa charakterystyki energetycznej nie ma obowiązku wykazywania spełnienia warunków zapisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonanie świadectwa ma na celu tylko przedstawienie aktualnego stanu energetycznego budynku.

W sytuacji sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej spełnienie Warunków technicznych może odbyć się w dwojaki sposób – albo na podstawie maksymalnych dopuszczalnych wartości U dla przegród oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, albo na podstawie wartości referencyjnej wskaźnika EP i warunków cieplno-wilgotnościowych. Wykazanie zgodności z Warunkami technicznymi należy do projektanta/architekta.

Niestety żaden z programów BuildDesk nie jest sprzedawany. Programy BDEA i BDEC PRO dostępne są bezpłatnie i do czasu ich zaktualizowania pod potrzeby działań związanych z Krajowym Planem Odbudowy generowanie opracowań jest również bezpłatne.

W celu dokonania pełnej rejestracji po wpisaniu adresu mailowego i hasła na stronie rejestracji, należy przejść do swojej poczty elektronicznej i kliknąć w link aktywujący konto w mailu potwierdzającym rejestrację. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo maila potwierdzającego rejestrację konta, proszę sprawdzić w spamie. W sytuacji, gdy i tam nie występuje mail, prosimy o kontakt i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto – formularz kontaktowy.
Jeśli po przejściu wyżej wymienionych kroków, zalogowanie w systemie wciąż jest niemożliwe, prosimy o kontakt i podanie adresu mailowego, na które zakładane było konto – formularz kontaktowy.

Wszystkie wygenerowane opracowania za pomocą programów BuildDesk znajdują się na koncie Użytkownika. Aby pobrać je ponownie należy zalogować się na swoim koncie, przejść do zakładki Moje projekty / Moje audyty, a następnie w wierszu danego projektu kliknąć Pokaż szczegóły. Na stronie danego projektu / audytu u dołu pojawi się tabela z wygenerowanymi wcześniej opracowaniami – wystarczy kliknąć w nazwę pliku i zapisać go na swoim dysku.

Przykładowe projekty wraz z opisem i instrukcjami znajdują się na stronach poszczególnych oprogramowani, czyli BDEC PRO, BDEA i BDEE. Ponadto do programu BDEC PRO dostępne są tzw. projekty gotowe domków jednorodzinnych największych pracownii architektonicznych w Polsce. Jest to aktualnie ponad 3000 projektów. Dostępne one są po zalogowaniu się na swoim koncie w systemie w zakładce Moje projekty / Importuj projekt z pracowni domów gotowych (lewe menu).

Aktualizacje programu dokonywane są automatycznie. W momencie jej opublikowania, gdy Użytkownik uruchamia dowolny program i jest informowany o dostępnej aktualizacji. postępując zgodnie z instrukcją program automatycznie aktualizuje się, a wszelkie indywidualne bazy materiałów i przegród zostają zachowane. Istnieje również zawsze możliwość odinstalowania programu i ponowna jego instalacja, jednakże wtedy nie ma pewności, co do zachowania baz Użytkownika.

BuildDesk Energy Certificate Professional generuje następujące opracowania:

 • podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • raport z obliczeń pośrednich,
 • projektowana charakterystyka energetyczna,
 • raport cieplno-wilgotnościowy,
 • wydruk wskaźnika EP.

Natomiast program BuildDesk Energy Audit umożliwia generację:

 • audytów energetycznych,
 • audytów remontowych.

Wszystkie programy BuildDesk opierają się na następującym schemacie działania:
Użytkownik korzysta z programu bezpłatnie, dokonuje analizy, oblicza, i uzyskuje wynik w programie bez ponoszenia kosztów. Ma również możliwość uzyskania niektórych wydruków bezpłatnie, m.in. wydruk wskaźnika EP, podgląd świadectwa charakterystyki energetycznej czy karta audytu.

W momencie, gdy chce mieć pełne opracowanie w wersji PDF, musi najpierw dokonać rejestracji w systemie BuildDesk, a następnie dokonać zakupu kredytów lub konta Professional (opcja do czasu wprowadzenia poprawek wynikających z KPO wstrzymana, wszystkie opracowania są bezpłatne). Po dokonaniu płatności Użytkownik ma możliwość korzystania z opcji wydruków.

Rejestracji dokonuje się na stronie programów. Należy najpierw podać adres mailowy (późniejszy login wykorzystywany w trakcie pracy z programami) a następnie podać i powtórzyć hasło. Hasło musi posiadać minimum 6 znaków w tym jedna cyfra. Po akceptacji Warunków korzystania z programów, na podany adres mailowy wysyłany jest mail z linkiem aktywującym konto.

Po kliknięciu w link konto staje się aktywne, a Użytkownik może dokonywać zakupu kredytów i kont oraz generować opracowania. W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie rejestracji prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w wyżej przedstawionych pytaniach, a w przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt – formularz kontaktowy.

W tym celu wystarczy przejść do zakładki Moje projekty (BDEC PRO) lub Moje audyty (BDEA) a następnie wybrać w wierszu interesującego nas projektu / audytu opcję Pokaż szczegóły. Pojawi się strona z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danego projektu / audytu oraz wygenerowanymi opracowaniami. Z owej strony należy wybrać opcję Eksport danych i/lub eksport zdjęcia. System automatycznie poprosi nas o zapisanie projektu / audytu na swoim komputerze.

W sytuacji, gdy chcemy wczytać na konto projekt/audyt należy po przejściu do zakładki Moje projekty/Moje audyty z lewego menu należy wybrać Importuj projekt / Importuj audyt. na kolejnej stronie należy wskazać plik z danymi (plik *.bdec lub *.bdea) oraz opcjonalnie plik ze zdjęciem (plik ten znajduje się w tym samym katalogu co projekt / audyt i posiada tą samą nazwę). Po zaimportowaniu projektu należy sprawdzić czy zdjęcie zostało poprawnie wczytywane poprzez otwarcie projektu w programie online.

Program BDEC PRO umożliwia dwie opcje wprowadzania osoby sporządzającej świadectwo:

 • w zakładce Moje konto wystarczy zaznaczyć opcję Pozwól aby dane były umieszczane w certyfikacie rubryce sporządzający świadectwo,
 • na wygenerowanym świadectwie (plik pdf) istnieje możliwość wprowadzenia imienia i nazwiska, nr uprawnień lub wpisu do rejestru oraz daty i przedrukowanie go.