Profesjonalny audyt energetyczny

BuildDesk Energy Audit

Program do przygotowywania audytów energetycznych oraz remontowych na potrzeby dofinansowania w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, środków unijnych, etc.

Program pozwala przygotować audyt stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, oraz wygenerować dokument podsumowujący audyt energetyczny, będący załącznikiem do wniosku.

2023-03-15 09_29_01-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Kompletne narzędzia

zgodne z normami prawa polskiego, jak i dla finansowania z zewnętrznych funduszy

2023-03-15 09_28_45-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Rzetelne dane

stałe aktualizacje danych i przejrzysty panel z bardzo łatwą obsługą wszystkich dostępnych funkcji

2023-03-15 09_28_51-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Gotowe opracowania

zaszyfrowane na koncie użytkownika z wszystkimi projektami i pobierane prosto na dysk twardy

2023-03-15 09_29_08-Elementor _ BuildDesk by ROCKWOOL Polska
Bezpośredni kontakt

indywidualne doradztwo przy doborze produktów i rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej budynków

Co nowego w oprogramowaniu BuildDesk?

Aktualizacja 21 lipca 2023 r.

 • Poprawiono logikę doboru wariantów optymalizacyjnych, umożliwiając audyt bez modernizacji źródła ciepła

 • Poprawiono wydruk karty audytu dodając oznaczenia netto/brutto w potrzebnych miejscach

 • Poprawiono wyświetlanie nośników energii (węgiel) powodujące w niektórych wypadkach problemy na ekranie

 • Zaktualizowano poziomy emisji zgodnie z aktualnymi danymi KOBIZE

Aktualizacja 5 lipca 2023 r.

 • Poprawiono błędne przypisanie materiałów (betony). Uwaga – dla istniejących projektów konieczne jest otwarcie ich w nowej wersji, zmiana materiału na właściwy i ponowny zapis

 • Dodano kontrolę wpisania informacji w pole „rodzaj budynku” – brak tego wpisu uniemożliwiał generowanie dokumentów.

 • Dodano funkcję zaznaczania dostępnych nośników energii dla wyboru dostępnych dla danego projektu. Brak tej możliwości powodował problemy z poprawną pracą na projektach zapisanych w dawnym BDEA.

 • Dodano komunikat potwierdzający zapisanie projektu

 • Poprawiono brak rozszerzenia pliku przy zapisie projektu .bdea

 • Poprawiono błędne jednostki przy wskaźnikach energetycznych

 • Zmieniono opis przegród – stolarki na „Okna i drzwi”

Aktualizacja

 • Zaktualizowaliśmy BDEA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 • BDEA wygeneruje teraz DPAE (Dokument podsumowujący audyt energetyczny) zgodnie z wzorem wprowadzonym 3 stycznia 2023 r.

 • Dotychczasowi użytkownicy BuildDesk Energy Audit mogą logować się na swoje dotychczasowe dane. Istnieje możliwość odzyskania hasła (wysyłka na podany przy rejestracji email).

 • Dotychczasowym użytkownikom dajemy możliwość (po zalogowaniu) edytowania archiwalnych projektów – wystarczy je pobrać i wykorzystać w BDEA na swoim komputerze.

BuildDesk Energy Audit

Instrukcja obsługi

Szukasz odpowiedzi w jaki sposób skutecznie wykorzystać aplikację BuildDesk Energy Audit? Zapoznaj się z instrukcją obsługi!

Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.

 

Przygotowana w BDEC PRO projektowana charakterystyka energetyczna zawiera szczegółowe dane dotyczące przegród, instalacji, zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przygotowany w ten sposób raport jest gotowym elementem projektu budowlanego.

KORZYŚCI DLA AUDYTORÓW

Program Lojalnościowy

Poznaj audyt korzyści – nowe narzędzie dla audytorów pozwalające gromadzić punkty za przeprowadzone audyty i wymieniać je na nagrody z naszego katalogu nagród

AUDYT

BuildDesk Energy Audit

Program do przygotowywania audytów energetycznych oraz remontowych na potrzeby dofinansowania w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, środków unijnych, etc.

BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na przygotowanie takiego opracowania.

Sprawdzaj i edytuj archiwalne projekty

Najnowsze oprogramowanie pozwoli Ci otwierać i edytować archiwalne projekty.

Bazy danych oraz katalogi przegród i materiałów

BDEC PRO zawiera rozbudowane bazy przegród budowlanych, począwszy od ścian jednowarstwowych z cegieł do systemów wielkopłytowych. Bazy materiałów budowlanych obejmują normy PN-EN ISO 6946, PN-EN 12524, PN-EN 1745, PN-91/B-02020 i PN-EN ISO 10456 oraz materiały dodatkowe nie występujące w normach.

Ponadto użytkownik ma możliwość zarówno wprowadzania własnych przegród gotowych i materiałów budowlanych. Materiały użytkownika są zapamiętywane w jego profilu i mogą zostać wykorzystane w kolejnych projektach. Dodatkowo w programie zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych

Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych mostków cieplnych zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Katalog został opracowany jako komfortowa w obsłudze wizualizacja ułatwiająca wybór właściwego mostka Użytkownik podaje jedynie odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.

Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN – EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania skomplikowanej metody zawartej w punkcie 6.2 normy PN-EN ISO 6946.

BuildDesk Energy Certificate Professional posiada wbudowany kalkulator umożliwiający obliczanie współczynnika U dla dowolnych przegród niejednorodnych. Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.

Częstym przypadkiem jest obecność więcej niż jednego systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. W BuildDesk Energy Certificate PRO można swobodnie definiować i ustalać udziały systemów instalacyjnych zróżnicowanych pod względem źródła, regulacji, sposobu oddawania ciepła czy obsługiwania jednej, kilku czy wszystkich stref zdefiniowanych w budynku. Użytkownik może też swobodnie definiować nośniki energii zasilającej poszczególne systemy.

Gotowe projekty

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom i audytorom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla najpopularniejszych gotowych projektów domów. Projekty pochodzą z najbardziej znanych polskich pracowni architektonicznych.

Wprowadzenie wszystkich danych budynku, a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii – koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po pobraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadza tylko zmiany i modyfikacje powstałe w czasie lokalizacji i budowy w stosunku do oryginalnego projektu

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.