Audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze” jako warunek dofinansowania

Od stycznia 2023 roku nastąpiły zmiany w programie „Czyste Powietrze”, dofinansowującym termomodernizację domu jednorodzinnego. Jedna z nich związana jest z obowiązkowym audytem energetycznym. Można otrzymać dotację 1200 zł na ten dokument i kwota nie jest wliczana do limitu dotacji, którą może otrzymać wnioskodawca.

W programie wprowadzono możliwość otrzymania wyższej dotacji, jeśli właściciel domu jednorodzinnego wykona prace z zakresu kompleksowej termomodernizacji. W każdej grupie beneficjentów, bez względu na próg dochodowy, zakres inwestycji, które mogą być dotowane w tym zakresie są takie same.

WAŻNE!
Wnioskodawca nie dostanie podwyższonego dofinansowania na prace wyliczone w programie jako kompleksowa termomodernizacja, jeśli nie zleci wykonania audytu. Należy mieć wykonany audyt, na jego podstawie wypełnić „dokument potwierdzający audyt energetyczny” i złożyć z wnioskiem o płatność.

Inwestycje dofinansowane w kompleksowej termomodernizacji

Program określa, jakie prace są objęte dotacją w ramach kompleksowej termomodernizacji i muszą być one zgodne z zaleceniami audytu. Wtedy dopiero dojdzie do dofinansowania. Beneficjent może się starać o dofinansowanie następujących inwestycji:

  • Ocieplenie przegród budowalnych – zakup/montaż materiałów budowlanych, wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych.
  • Stolarka okienna – zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
  • Stolarka drzwiowa – zakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających budynek jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż). Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
  • Bramy garażowe – zakup/montaż bram garażowych. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
  • Wentylacja mechaniczna – zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

WAŻNE! Wnioskodawca nie musi wykonać wszystkich prac wpisanych przez autorów programu do zakresu kompleksowej termomodernizacji. Wybór inwestycji wskazuje tak naprawdę audytor, aby doprowadzić do oszczędności energii określonej w programie.

Audyt a kompleksowa termomodernizacja

Audytor ocenia, które z określonych w „Czystym Powietrzu” prac z zakresu kompleksowej termomodernizacji doprowadzą do następujących efektów w oszczędzaniu zużywanej przez dom energii:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Audytor wykonuje audyt zgodnie z wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z późn. Zm.

Wariant termomodernizacji wskazany przez audytora musi być zrealizowany w całości, aby wnioskodawca otrzymał dofinansowanie. Czyli, jeśli audytor wskaże ocieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, to beneficjent musi to wykonać. Nie może wybrać np. tylko poddasza lub ścian zewnętrznych.

Natomiast do wniosku o dotację, beneficjent dołącza nie audyt, a dokument wypełniony przez audytora, w którym zawarte są jego zalecenia co do prac w ramach kompleksowej termomodernizacji.

WAŻNE! W programie „Czyste Powietrze” jest dotacja na obowiązkowy audyt, ale do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć specjalny „dokument podsumowujący audyt energetyczny”.  Audytor potwierdza w nim podpisem podane dane i zalecenia.

Dokument podsumowujący audyt energetyczny znajdziesz tu: link

Kiedy audyt nie jest obowiązkowy?

W programie „Czyste Powietrze” można otrzymać dotację (niewliczoną w limit dotacji) na audyt także na inne zakresy prac, poza kompleksową termomodernizacją. Jedyną różnicą jest to, że nie jest obowiązkowym warunkiem do otrzymania dofinansowania. Jest dobrowolny. Wnioskodawca może to zrobić dla siebie, aby lepiej zaplanować efektywne prace modernizacyjne. Dotacja na audyt wynosi 1200 zł.

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.