BuildDesk Energy Audit

Program służący do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej
program do obliczeń zanieczyzczen1-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
01.

BuildDesk Energy Audit

Program BuildDesk Energy Audit służy do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej, zgodnie z wytycznymi Ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji w wersji z 21 listopada 2008 wraz z późniejszymi zmianami. Obliczenia dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego, remontowego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2008 wraz z późniejszymi zmianami.

BuildDesk Energy Audit to:

14000

użytkowników

35000

tysięcy wykonanych audytów energetycznych
Frame slider phone
build-audit-2-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-audit-3-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-audit-4-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-audit-5-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
build-audit-6-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
02.

Proste wprowadzanie danych

Sposób pracy z programem odwzorowuje proces przeprowadzania audytu. Zgodnie z analizą budynku przechodzimy kolejno przez zakładki (Dane budynku, Przegrody, Ogrzewanie, Strefy budynku, Usprawnienia) wypełniając danymi odpowiednie pola - pracując systematycznie oszczędzamy czas i nie zapomnimy o żadnym potrzebnym elemencie audytu.

Praca z programem opiera się na prostym procesie. Najpierw uzupełniamy dane dotyczące budynku, inwestora jak i osoby wykonującej audyt. Następnie definiujemy budynek i jego podstawowe dane, dotyczące geometrii i powierzchni, konstrukcji i wcześniejszych prac budowlanych, etc. Po wprowadzeniu danych dotyczących wszystkich przegród, dla ułatwienia optymalizacji użytkownik ma możliwość grupowania przegród wielowarstwowych (ścian) jak i typowych (okna, drzwi). Pozwala to później w prosty i łatwy sposób analizować usprawnienia dla całej grupy przegród. Kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji na temat systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Następnie, podobnie jak w przypadku BDEC PRO, użytkownik definiuje strefy, zyski wewnętrzne, przegrody zewnętrzne i wewnętrzne dla tych stref oraz system wentylacji. Po uzupełnieniu tych danych może przejść do zakładki Usprawnienia, gdzie uzyskuje podstawowe informacje na temat obecnego stanu budynku.

audit-audyt-energetyczny-buildesk--wyniki
03.

Zmiany usprawnień i analiza wyników

Użytkownik pracując z programem po wprowadzeniu wszystkich danych ma możliwość wprowadzania poszczególnych usprawnień i wyliczania dla nich wariantów. Może on modyfikować i wyliczać warianty dla kilku wprowadzonych modernizacji poprawiających sprawność systemu grzewczego. W każdym momencie może cofnąć się i zmienić usprawnienie, usunąć je, dodać inne i ponownie przeliczyć warianty.

W zakładce Usprawnienia Warianty optymalizacji użytkownik otrzymuje po wykonanym audycie informacje o możliwych wariantach z przedstawionymi danymi na temat całkowitych planowanych kosztów inwestycji, rocznych oszczędności kosztów energii, procentowych oszczędności energii, kwoty kredytu jak i informacje na temat warunków wynikających z ustawy, czyli poziomu 16% kosztów całkowitych oraz dwukrotnej rocznej oszczędności energii. Pozwala to na wygodny wybór wariantu usprawnień.

Wydruk audytu składa się z dwóch części: karty audytu, w której przedstawione są podstawowe dane audytu zgodnie z rozporządzeniem, oraz audytu ulepszeń w którym szczegółowo ukazane są informacje na temat poszczególnych usprawnień.

04.

Audyt a certyfikat

Jako że audyt zakłada modernizację, a to w większości przypadków zmienia charakterystykę energetyczną budynku, po przeprowadzeniu modernizacji należy wykonać nowe świadectwo charakterystyki energetycznej. Program BuildDesk Energy Audit wymienia dane z programem BuildDesk Energy Certificate Professional. Wystarczy zaimportować projekt z programu BDEA (stan początkowy budynku, bez usprawnień) do programu BDEC PRO i w nim, uzupełniając tylko kilka informacji i wprowadzając wybrane usprawnienia, wystawić świadectwo dla budynku po przeprowadzonej modernizacji.

Dzięki BuildDesk Energy Audit proces przygotowania audytu energetycznego jest bardziej komfortowy, a przede wszystkim krótszy. Nie ma konieczności zakupu i instalacji żadnego innego oprogramowania. Połączenie zalet wersji offline i online pozwala z jednej strony na komfort wprowadzania danych offline nawet na obiekcie, z drugiej na ciągłą aktualizacje szerokich baz danych technologii i materiałów oraz samego oprogramowania po połączeniu z serwerem BuildDesk. Zasada płatności za skończony, kompletny audyt (system taki sam jak w przypadku programu BDEC PRO) jest wyjątkowo atrakcyjna dla użytkowników, często wykonujących audyty energetyczne, jako zajęcie dodatkowe a połączenie z BDEC PRO pozwala użytkownikom świadczyć pełne usługi z zakresu doradztwa zarówno w obszarze auditingu jak i certyfikacji.

BuildDesk Energy Audit to oszczędność czasu i (własnej) energii .
audit-certyfikat-builddesk_pl-rockwool-polska

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.