BuildDesk Eko Efekt

Programem służący do szybkich obliczeń zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku i systemu grzewczego
buildsk-program-instrukcja-oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
01.

BuildDesk Eko Efekt

BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to samodzielny program pozwalający szybko przeprowadzić obliczenia zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku i systemu grzewczego. BDEE pozwala na analizę różnych modernizacji i poszukiwanie najefektywniejszej pod względem redukcji zanieczyszczeń i emisji.

BDEE to:

14000

użytkowników

6000

projektów
02.

Z troską o środowisko

Program komputerowy BuildDesk Eko Efekt został stworzony w celu obliczania efektu ekologicznego wykonanej modernizacji budynku lub źródła ciepła. Opracowanie dostarcza również informacji na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, spowodowanej zmniejszeniem zapotrzebowania na energię lub zastąpieniem źródła energii innym, mniej uciążliwym dla środowiska. Dodatkowo pozwala na obliczenie emisji gazów dla budynku już istniejącego, czyli np. wylicza na podstawie danych ze świadectwa energetycznego jak uciążliwy dla środowiska jest dany budynek.
eko-efekt-1-obliczaanie-emisji-gazow-zanieczyszczen--oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
03.

Gotowy raport - efekt ekologiczny

Opracowanie generowane za pomocą BuildDesk Eko Efekt jest raportem, przedstawiającym podstawy wyliczeń. W graficznej formie (wykresy) przedstawia informacje na temat redukcji takich gazów jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył, sadza czy benzo(a)piren, dla budynku zarówno przed jak i po przeprowadzonej modernizacji. Dzięki BuildDesk Eko Efekt możliwa jest kontrola procesu modernizacyjnego budynku pod względem jego wpływu na środowisko naturalne. Z kolei dostarczone informacje na temat emisji CO2 pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do ograniczenia zużycia energii.
Program został stworzony na podstawie wartości emisji przyjętych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1996 roku. Pozwala również na wyliczenie opłat za emisję gazów cieplarnianych na podstawie wprowadzonych opłat lub opłat przyjętych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.
eko-efekt-2-obliczaanie-emisji-gazow-zanieczyszczen--oprogrmowanie_dla_doradcow_energetycznych-builddesk_pl-rockwool-polska
wymiana-eko-programy-do-efektywności-energetycznej-builddesk
04.

Wymiana danych z BDEC PRO i BDEA

Wymiana danych z BDEC PRO i BDEA Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy PN - EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg. normy PN-EN ISO 10211).
05.

Kompleksowe narzędzia

Połączenie BuildDesk Energy Audit, BuildDesk Energy Certificate Professional i BuildDesk Eko Efekt to kompletne narzędzie audytorskie, pozwalające na przygotowanie audytu zarówno pod potrzeby Ustawy Termomodernizacyjnej, jak i dla finansowania z regionalnych funduszy ochrony środowiska czy też funduszy unijnych.
eko-kompleksowe-narzedzie-builddesk_pl-rockwool-polska

Masz pytania? Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.